Reader Comments

Patent, Tasarım ve Marka Araştırma Yazılım

by Ahmet Yok (2020-04-29)


Bir firmanın, markanın ya da kurumun mal ya da hizmetinin kendi sektörü başta olmak üzere pazarda ayırt edici yer edinebilmesi için markaya ihtiyacı vardır. Kısacası marka bir firmanın ya da kurumun parmak izidir. İşletmelerin hem değerini hem de tüm mal varlığını temsil eden kendilerine has bir işarettir. Örneğin; Apple, Microsft, Coca Cola tüm dünya tarafından tercih edilen, marka sorumluluğu ve marka değeri olan markalar arasındadır. Bu nedenle büyük ya da küçük işletme demeden tüm kuruluşlar marka tesciliyle markalarını garanti altına almak zorundadırlar. Marka araştırma yazılımı, tasarım araştırma yazılımı ve patent araştırma yazılımı kurum itibarının korunması noktasında alınması gereken hizmetlerden birisidir.

Markaların tescil edilebilmesi için Türk Patent Enstitüsüne başvurularak marka tescillerinin yaptırılması gerekir. Markası tescili yaptırmayan firmaların satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine izin verilmemektedir. Firmalar marka tescilinin alınması sonucunda yetkililere gerekli olan tüm işlemlerin son aşaması olan piyasaya çıkma işlemi öncesinde başvurmaları gerekir. Tam da bu noktada firmaların Türk Paten Enstitüsünden onay alabilmesi için özgün olmaları gerekir. Özgünlük için marka adı, logo, renk, marka karakteri, tasarım gibi birçok farklı detaya bakılmaktadır.

Firmaların markalaşma süreci her açıdan zorlu bir süreç olduğu için adım atmadan ya da yatırım yapmadan önce Marka araştırma yazılımı, tasarım araştırma yazılımı ve patent araştırma yazılımını yaptırdıktan sonra hareket edilmelidir.

Marka Tescil İşlemlerinin Onaylanmama Nedenleriyle İlgili Bilgiler
  • Ahlaka uygun olmayan ya da argo sözcükler

  • Özgün olmayan tasarımlar

  • Dini sembollerin kullanılması

  • Marka logosunun aynısı ya da çok benzerinin aynı sektörde farklı bir firma tarafından kullanılması durumu

  • Tüketiciyi yanıltacak ya da farklı bir marka ile ilgili çağrışım yaptıracak markalar

Marka Tescil İşleminin Avantajları Nelerdir?
  • Hukuk açısından markaya koruma sağlar.

  • Marka değerini yükseltirken marka itibarını korur.

  • Yasal olarak devletin firmalara vermiş olduğu özel teşviklerden yararlanılmasının önünü açar.

  • Tüketici nezdinde marka algısını yükselterek güvenilirlik sağlar.

  • Tercih edilen bir marka olmanıza yardımcı olur.